PENDELEN OG EN LITEN INNFØRING I BRUKEN AV DEN

Pendulering er en metode som har vært brukt i land som Kina og Egypt i lange tider. Her brukte de blant annet pendelen til å måle stråling fra bakken. Denne målingen ble igjen brukt for å bygge monumenter, grave etter vann o.s.v.
Noen shamaner og healere bruker pendel som helbredelse. Så pendelen er et verktøy som kan brukes på mange, mange måter. Den tidligste bevarte henvisningen til søking stammer fra 1400-tallets Tyskland, da skjerpere, på leting etter mineraler, benyttet seg av ønskekvister. Ønskekvister er noe som faktisk brukes av mange den dag i dag, og en del av min barndom og oppvekst, noe som var helt naturlig når de lette etter vannårer med mer.

Måleinstrumentet er du.
Viseren hjelper deg å flytte oppmerksomheten utenfor deg selv, hjelper ditt underbevisste å bli mer objektiv. Uten viseren (pendelen) er det lettere å gjøre feil, fordi du da undersøker din egen reaksjon på et evne, istedenfor å undersøke selve evnet.

Blir pendelen besjelet av personen som bruker den, og tilhører bare DEN personen?
For å skjønne dette, må du forstå hvordan pendelen virker. Eller snarere hvordan den muligens virker. Man vet det nemlig ikke sikkert. En mulig forklaring er gitt ovenfor når det gjelder stråling.
En teori går ut på at pendelen fungerer som en forbindelse til underbevisstheten, og dermed gjør deg i stand til å komme på bølgelengde med ideer og kunnskap som ditt bevisste jeg ikke er klar over eller har oversett.
Når du stiller et spørsmå1, svarer underbevisstheten med å sende ørsmå elektriske impulser nedover i armen, og disse påvirker pendelens svingbevegelser.
Dette har du allerede fått erfare hvis du har fått pendelen til å endre retning. Du vil også oppleve det hvis du stiller pendelen et spørsmå1 og du ønsker et bestemt svar – med mindre du klarer å løsrive deg, vil svaret alltid være det du ønsker å høre.
Pendelen kan oppfattes som en forlengelse av din egen intuisjon fordi den brukes til å få tilgang til informasjon. som allerede eksisterer i din underbevissthet.
Ved bruk av pendelen vil også denne hjelpe til å styrke intuisjonen din fordi den former denne til en fysisk rørelse, og gjør den på denne måte mer påtagelig og lettere å forstå. Jeg bruker den for å dobbeltsjekke det jeg ser og hører, for å få en liten ekstra sikkerhet i svarene jeg gir. Jeg har den alltid med meg og i nærheten. Når du stiller spørsmål til pendelen så er det din egen intuisjon som besvarer spørsmålet. Pendelen tillater deg fysisk å se hva din intuisjon allerede vet.
Som en forlengelse av intuisjonen kan din pendel gi deg informasjon fra de samme kilder som din intuisjon, din underbevissthet, eller fra din guide/hjelper. Pendelen kan kun besvare spørsmål med ja, nei, kanskje (feil spørsmålstilling).
Dess mer du bruker pendelen og dess finkere du blir, jo mindre har du egentlig bruk for den. Fordi du blir mer og mer selvsikker og tror på det du ser, føler og kjenner. Jeg trenger min pendel for den er som en god venn, en som rettleder meg når jeg føler meg litt usikker.
Pendelen forsterker og skjerper din intuisjon og omformer det til et visuelt budskap. Etter hvert vil du, ved bruk av pendelen, bli så oppmerksom på din intuisjon at du kan finne svarene uten pendelen, men uansett så er den et verktøy som for meg er mer enn en livløs gjenstand, selv om mange mener at når pendelen ligger på et bord eller i en eske, er en pendel en livløs gjenstand.
Det er den også når du holder den i snoren mellom fingrene. Og ja det er på en måte sant, men en blir glad i pendelen en har, og det er som et smykke og den mental dagbok, den samler på svarene, og jeg kan sitte med den i hånden, føle på bergkrystallen som min er laget av og jeg får en indre fred.

Når du derimot stiller den et spørsmål, er det noe annet som tar kontrollen. Alle har en teori om hva dette er, men foreløpig finnes det ikke, som tidligere nevnt, noe fullgodt svar, bare antagelser og teorier.

Hvis du imidlertid forteller deg selv at den er uvitenskapelig og derfor ikke kan virke, så har du akkurat forsikret deg om at den ikke kommer til å gjøre det. Da stopper du den fra å være et verktøy, da er den bare en død ting, så et godt råd er at du ikke bryr deg om hvordan eller hvorfor den virker, konsentrerer deg på at den virker så gjør den det. Da vil du stole mer på den og på deg selv.

Bruk pendelen med respekt
Dersom vi nå godtar teorien om at det er din egen underbevissthet eller kanskje hjelperne eller guider som styrer pendelen, så er det en del ting man bør ta til seg når man driver med pendulering.

Det viktigste er at den skal brukes med stor ydmykhet og kjærlighet. Det er en god regel fordi du da vil ha respekt for dine egne krefter.

Pendelen sies å være en forlengelse av vår underbevissthet, det er egentlig oss selv som innehar svarene, men pendelen brukes til å formidle svarene til oss fra ditt høyere jeg, eller som jeg ofte tror universet og den andre siden. Det er en god skikk å alltid å takke pent etter bruk av pendelen. Da vil pendelen blir din venn og bør ikke brukes av andre enn deg fordi den da blir et personlig redskap Du skal se denne gjenstanden som en del av deg og en del av hvordan dere to (du og pendelen) kommuniserer på.
Tenk deg at den har lært kjenne dine energier veldig godt. Slik vil du oppnå best resultat og mest riktige svar. En pendel kan også benyttes til å søke etter tapte gjenstander eller sikre deg en god reiserute neste gang du skal på tur.
Benytt deg av den i alle situasjoner og føl deg fram og bli kjent med den. Dere to blir et team og ditt behov for svar av pendelen i mange situasjoner skaper trygghet og visshet når du skal ta avgjørelser.
Vi vil alle lære oss å kommunisere på vår egen måte med vår egen pendel, så alt av informasjon du finner om dette emnet er veiledende informasjon, men likevel til veldig god hjelp for alle oss brukere av pendel.

Bruk av pendel for å søke svar
Når du bruker pendelen for å finne svar på noe er det fine med dette verktøyet at den bare vise tre svar: “ja”, “nei” eller “kanskje”.
Dette kan virke som noe og du kan lure på hensikten med noe som, bare kan gi så enkle svar. Men så snart du begynner å eksperimentere med en pendel, vil du innse at mange ganger er det ikke ønskelig med andre svar enn “ja” eller “nei” Det er det som gjør den så «lett» å bruke, det er klare svar.

Enkelte ganger kan pendelen gjøre deg forvirret ved å gjøre svarene forvirrende.
Dersom det skjer; må du være streng mot den og si at den skal samarbeide. Dette høres dumt og merkelig ut, men det du egentlig gjør, er å fortelle din egen underbevissthet, ikke pendelen, til å anstrenge seg mer. Hvis pendelen fremdeles gir meningsløse svar, bør du kanskje gå ut fra at det ikke er den rette tiden for å stille spørsmålet og prøve igjen senere.
Et godt råd er at uansett hvor mange ganger du har brukt en pendel, sjekk alltid hvordan den har tenkt å svare deg for den kommer til å svare før du stiller spørsmål. Noen ganger kan den forandre retningen på sving” bevegelsene som betyr “ja”, “nei” og “kanskje”, og det kan skape kaos hvis du ikke er klar over hva som foregår.
Dersom du for eksempel ikke klarer å bestemme deg for å takke ja til et jobbtilbud eller ikke, vil pendelen gi deg et klart svar. Så kan du senere benytte deg av en mer kompleks teknikk, hvis du ønsker å utforske valgmulighetene ytterligere. Det første du bør tenke på når du skal begynne å bruke pendelen, er hvordan den kommer til å besvare spørsmålene dine. For å gjøre dette, må du be den om å vise frem de forskjellige svarene.

Dette er det jeg kaller letestillingen, “ja”, ‘”nei” og “kanskje”. Dette kan du enten si høyt, eller inni deg hvis det er noen i nærheten og du ikke ønsker folk skal se på deg og tro du er sprø 🙂
Hold den øverste delen av snoren eller bandet mellom tommel og pekefinger og la pendelen henge fritt det er kanskje lettest hvis du hviler albuen på et bord. Forviss deg om at pendelen er i ro og be den så vise deg letestillingen. Den kommer enten til å forbli i ro eller bevege seg. Legg merke til hva den gjør. Så ber du pendelen om å vise deg svaret for “ja”. Du kan gjøre dette ved å stille pendelen et spørsmål som du vet bare kan ha et positivt svar. Pendelen begynner så å bevege seg hvis ikke, svinger du den i sirkelbevegelse og ser hvilket mønster den faller til ro i.

Husk at DU er pendelen. Det er din underbevissthet og intuisjon som gir svarene. Og etter min erfaring og mening kommer intuisjonen fra samme sted som alle mediale gaver.
Pendelen min er det verktøyet som for meg er noe av det viktigste og kjærste jeg har. En god venn som har fulgt meg lenge på jobb og privat. Den er en del av meg og mitt indre univers og kan hjelpe meg og hjelpe deg å finne klare konkrete svar på mer eller mindre alle områder. Har du en pendel? Om ikke og du skal unne deg en gave som du kommer til å ha glede av i årevis ville jeg anbefale deg å kjøpe en, men kjenn på de og føl deg frem til hvilket materiale og type som passer deg.
Jeg kommer til å skrive mer om pendelen min og pendler generelt og hva de kan brukes til fremover. Jeg har mange historier om både tabber jeg gjorde i starten og ting pedelen mente og jeg ikke trodde på før det skjedde. Så den har lært meg å være ydmyk og huske at ingenting er hugget i sten, og jeg får ikke alltid de svarene jeg vil ha og ønsker meg, men jeg får svar som er ærlige. Akkurat som en god venn skal være. Ikke alltid enig, men ærlig og sannferdig. Tenk på hvor mange ting den kan brukes til som folk vanligvis ikke tenker på.
Håper du syns du fikk litt informasjon her nå og kanskje ser på pendler på en litt annen måte og forstår hvordan den brukes.

Klem Kari.